சீன - தமிழ்ப்பள்ளிகளை மக்கள் கூட்டணி பாதுகாக்கும்

சீன - தமிழ்ப்பள்ளிகளை மக்கள் கூட்டணி பாதுகாக்குமென்று ஜசெகவின் தலைமைச் செயலாளர் லிம் குவான் எங் உறுதி அளித்துள்ளார்.


6 கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற மறுப்பதா? சபாக் பெர்ணம் தமிழ்ப்பள்ளி - பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் 8ஆவது நாளாகப் போராட்டம்

பல போராட்டங்களுக்குப்பிறகு குனோங் ராப்பாட் தமிழ்ப்பள்ளிக்கு 2.4 ஏக்கர் நிலம் கிடைத்துள்ளது. தற்போதுள்ள பள்ளியின் நிலத்தை விட ஐந்து மடங்கு பெரிய நிலமாகும் என்று டத்தோ ஹாமிடா கூறினார்.

 Highlights
மலேசிய தமிழ் அறவாரியத்தின் திட்டங்கள் மற்றும் கணக்கறிக்கை
மலேசிய தமிழ் அறவாரியத்தின் திட்டங்கள் மற்றும் கணக்கறிக்கை
Choose safety online
மிட்லண்ட்ஸ் தமிழ்ப்பள்ளியில் வாசிப்புப் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்க ‘அறிவியல் பூங்கா’ அதிகாரப்பூர்வமாகத் திறந்து வைக்கப்பட்டது
வெற்றி பெற்ற 3 குழுக்கள் பிரதமர் முன்னிலையில் அறிவியல் ஆய்வை நடத்துவர்
அரும்புகளின் அறிவியல் ஆற்றல்
Play makes for bright kids
மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்க நல்ல பண்புகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும் – சுகாதார அமைச்சர் டத்தோஸ்ரீ சுப்பிரமணியம்
Maximise your child’s prospects
“தமிழ்ப்பள்ளி தமிழர்களின் தேர்வாகட்டும்” சமூகசேவையாளர் அர்ஜூணன் வலியுறுத்து
12345678910...
More...