கமுண்டிங் தமிழ்ப்பள்ளியில் விளையாட்டுப் போட்டி
தைப்பிங் பகுதியில் உள்ள கமுண்டிங் தமிழ்ப்பள்ளியில் நேற்றைய முன்தினம் 41ஆம் ஆண்டு விளையாட்டுப் போட்டி.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்நேசன் - 1.3.2017 ப.15)