ஓட்டப் பந்தயத்தில் சாதனைப் படைத்துவரும் தமிழ்ப்பள்ளி மாணவி சுஹாசினி
சுங்கைப்பட்டாணி சரஸ்வதி தமிழ்ப்பள்ளி மாணவி சுஹாசினி சந்திரகாந்தம் 2015-இல் தனது பதினோராவது வயதிலேயே ஓட்டப்பந்தய பயணத்தில்.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்மலர் - 1.3.2017 ப.15)