இரு தமிழ்ப்பள்ளிகளின் இணைக்கட்டடத்தை விரைவில் திறக்க வேண்டும்
பேரா மாநிலத்தில் உள்ள இரு தமிழ்ப்பள்ளிகளின் இணைக்கட்டடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டு ஓராண்டுக்கு மேலாகியும் இனும் திறக்கப்படாமல் இருப்பது பெற்றோர்கள்.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்நேசன் - 2.3.2017 - ப.5)