கங்கார் பூலாய் பள்ளியின் பழைய கட்டடமும் தேவை
இங்கு பாழடைந்து கிடக்கும் கங்கார் பூலாய் தமிழ்ப்பள்ளி கட்டடம் அருகாமையில் உள்ள புதிய கங்கார் பூலாய் தமிழ்ப்பள்ளிக்கு.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்மலர் - 23.2.2017 - ப.12)