துன் அமீனா தமிழ்ப்பள்ளியில் சைனிங் சூப்பர் ஸ்டார் உதயம்
கடந்த 18.2.2017-ல் ஜொகூர்பாரு துன் அமீனா தமிழ்ப்பள்ளியில் மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், பொறுப்பாளர்கள் என முன்னூறு பேர், பள்ளியின் திடலில்.......

விரிவான செய்திக்கு.......

(தமிழ்மலர் - 23.2.2017 - ப.15)