பாலியில் தங்கம் வென்ற பிறை தோட்டத் தமிழ்ப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு அமோக வரவேற்பு